کارآفرینی,طرح کسب و کار,,پروژه,تحقیقات,کارآفرینی فردی،مقاله,کتاب,خلاصه کتاب,جزوات درسی,پرسشنامه

کارآزمای

فروشگاه جامع تحقیقات کارآفرینی و کسب و کار

مقالات انگلیسی پرسشنامه کارآزمای

اطلاعیه فروشگاه

مشاوره پروپوزال مقاله طرح توجیهی و طرح کسب و کار پذیرفته می شود

پروپوزال شناسایی عوامل موثر برموفقیت و شکست کسب و کارهای الکترونیکی دانش محور

پروپوزال شناسایی عوامل موثر برموفقیت و شکست کسب و کارهای الکترونیکی دانش محور پرسشنامه طرح مقدماتی تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی عوامل موثر برموفقیت و شکست کسب و کارهای الکترونیکی دانش محور   تعداد صفحات 10 صفحه فرمت doc   شامل قسمت های : 1) بیان مساله تحقیق 2) اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن 3) هدفهاي تحقیق 4) سوالات يا فرضيه هاي تحقيق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) 5) چهارچوب نظری تحقيق 6) مدل تحقیق 7) روش تحقیق 8)جامعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پروپوزال شناسایی عوامل موثر برموفقیت و شکست کسب و کارهای الکترونیکی ارائه دهنده خدمات تخصصی و مشاوره ای در ایران

پروپوزال شناسایی عوامل موثر برموفقیت و شکست کسب و کارهای الکترونیکی ارائه دهنده خدمات تخصصی و مشاوره ای در ایران این پروپوزال به فرمت  word  در 12 صفحه می باشد شامل قسمت های: شامل قسمت های : 1) بیان مساله تحقیق 2) اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن 3) هدفهاي تحقیق 4) سوالات يا فرضيه هاي تحقيق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) 5) چهارچوب نظری تحقيق 6) مدل تحقیق 7) روش تحقیق 8)جامعه آماری و حجم آن 9) بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) 10)روش گرد آوري اطلاعات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پروپوزال کارشناسی ارشد با عنوان شناسایی عوامل موثر برموفقیت کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیک در ایران

پروپوزال  کارشناسی ارشد  با عنوان شناسایی عوامل موثر برموفقیت کسب و کارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیک در ایران فایل word  در 13 صفحه پروپوزال کارشناسی ارشد شامل قسمت های : 1) بیان مساله تحقیق 2) اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن 3) هدفهاي تحقیق 4) سوالات يا فرضيه هاي تحقيق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) 5) چهارچوب نظری تحقيق 6) مدل تحقیق 7) روش تحقیق 8)جامعه آماری و حجم آن 9) بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) 10)روش گرد آوري اطلاعات 11) روش تجزیه و تحلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پروپوزال با عنوان ارائه مدل کسب وکار الکترونیک پرتال های تخصصی ارائه دهنده خدمات کارآفرینی بر اساس مطالعه تطبیقی وب سایت های ارائه دهنده خدمات کار آفرینی و پیاده سازی پرتال نمونه از مدل ارائه شده

پروپوزال با عنوان ارائه مدل کسب وکار الکترونیک پرتال های تخصصی ارائه دهنده خدمات کارآفرینی بر اساس مطالعه تطبیقی وب سایت های ارائه دهنده خدمات کار آفرینی و پیاده سازی پرتال نمونه از مدل ارائه شده پروپوزال مقطع ارشد  ارائه مدل کسب وکار الکترونیک پرتال های تخصصی ارائه دهنده خدمات کارآفرینی بر اساس مطالعه تطبیقی وب سایت های ارائه دهنده خدمات کار آفرینی و پیاده سازی پرتال نمونه از مدل ارائه شده این پروپوزال شامل قسمت های  1) بیان مساله تحقیق  2) اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن  3) هدفهاي تحقیق  4) سوالات يا فرضيه هاي تحقيق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(1):